سامانه مدرسه هوشمند پویان

 آدرس کانال

آدرس ما در شبکه های اجتماعی

 کانال تلگرام

کانال ایتا

  کانال شاد

 متولدین ماه
 نماد الکترونیکی

به نام خدای علم و دانش

جلسه توجیهی  اولیا بصورت مجزا در روز های مختلف برای اولیای دانش دانش آموزان هفتم ، هشتم و نهم برگزار شد

 


تاریخ انتشار: 1400/07/07


شکیبا باشید...

 پانل ورود کاربران

 شعار سال 1400

 شماره حساب مجتمع

شماره حساب شرکت تعاوني مجتمع آموزشي غيردولتي سعادت امير

0200953216003


شماره شبا

IR48 0170000000200953216003


شماره کارت

7901 9952 9918 6037
 تقویم روز
 آمار بازدید ها